พิจารณาความจำเป็นการใช้คลื่นความถี่และกำหนดเวลาการถือครองคลื่นความถี่ของกิจการโทรทัศน์,ร่างหลักเกณฑ์การกำกับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. มีความเห็นต่างจากที่ประชุม  จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

----------------------.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------------

ด้าน กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมในหลายวาระเช่นกัน จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้

-------------------------------------------------7-2556
20150219212446

 

อ่านรายงานการประชุมเพิ่มเติมได้ที่นี่