หน้าแรก

NBTCRights

สิทธิของผู้บริโภคด้านวิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคม

เพื่อการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคด้านการสื่อสาร รวมทั้งสนับสนุน
การสร้างธรรมาภิบาลการกำกับดูแลกิจการ

คู่มือการใช้เว็บไซต์

จับตาวาระ

จับตาวาระ กสทช. ครั้งที่ 16/2560

ผลสำรวจข้อเท็จจริงเรื่องการกำหนดโปรคิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาที, ผลตรวจสอบไลน์โมบาย, ทรูขอให้ทบทวนค่าธรรมเนียมโทรคมนาคม

จับตาวาระ กสทช. ครั้งที่ 14/2560

ลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงฯ, พิจารณากรณีการชำระค่าธรรมเนียมรายปีของช่อง 3 ส่งหลักฐานไม่ครบ, พิจารณาเนื้อหารายการไม่เหมาะสม

จับตาวาระ กสทช. ครั้งที่ 13/2560

เพิกถอนใบอนุญาตบริษัทดับเบิลยูวายมีเดีย 11 ช่องรายการ, พิจารณาอุทธรณ์ผู้รับใบอนุญาต 9 ราย กรณีไม่จ่ายค่า USO ปี 2554 – 2555, แผนรองรับการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานของทีโอทีภายหลังทรูฯ สิ้นสุดสัญญา

จับตาวาระ กสทช. ครั้งที่ 11/2560

ลดค่าธรรมเนียมโทรคมฯ, จำกัดวงเงินคงเหลือพรีเพด, คุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เป็นไปตามโฆษณา, ร่างประกาศเรื่องมาตรฐานของคุณภาพให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูล, ปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

จับตาวาระ กสทช. ครั้งที่ 10/2560

ผลหารือกฤษฎีกากรณีปัญหาการดำรงตำแหน่งของ กตป., ข้อสังเกต สนช. ต่อผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี 2559, ปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ฉบับที่ 2

ดูจับตาวาระทั้งหมด

ความเห็นต่าง

ดูความเห็นต่างทั้งหมด

เปิดประเด็น

บริการ 2G ไทยจะสิ้นสุดเมื่อไร

การพยายามปิดบริการ 2G โดยขาดการจัดการจะกระทบผู้ใช้งานกว่า 3 ล้านรายและจะกระทบต่อบริการสาธารณะอื่นๆ กว่า 1 แสนจุด

โรคกลัวตกขบวน 5G

ภาวะกลัวตกกระแส 5G ทำให้พยายามกระพือข่าวให้รีบเร่งประมูล 5G ทั้งที่ยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนว่า เราพร้อมมีบริการ 5G เชิงพาณิชย์แล้วหรือยัง

หวยออนไลน์ ใครได้ใครเสีย

หลายประเทศยอมรับแล้วว่าการจัดการโรคติดพนันเป็นปัญหาสาธารณสุข และในการจัดการปัญหาสาธารณสุขต้องเริ่มต้นด้วยการป้องกันโรค

ม. 44 ย้ำต่ออายุ กสทช. เพิ่มภารกิจโทรคมนาคมเพื่อความมั่นคง

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คําสั่งที่ 8/2562 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติรวมทั้งการขยายบริการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและประโยชน์สาธารณะของประเทศ

ม.44 ระงับการสรรหาบอร์ด กสทช. ยืดอายุบอร์ดเดิม อายุเกิน 70 ปีก็ยังทำงานได้ เหลือกี่คนก็ทำงานได้

คณะรักษาสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 7/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ระงับการสรรหา กสทช. โดยให้บอร์ดชุดเดิมทำงานต่อ อายุเกิน 70 ปีก็ยังทำงานต่อได้ เหลือกรรมการกี่คนก็ยังทำงานต่อได้

คำถามสำคัญในการจัดสรรคลื่น 700 MHz

แม้คำสั่งตามมาตรา 44 จะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย แต่หลักเกณฑ์ที่ออกตามคำสั่งอาจไม่ได้รับความคุ้มครองด้วยโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่หลักเกณฑ์ออกโดยใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบ จะต้องมีผู้รับผิดทางกฎหมายหรือไม่

กับดัก 5G และบทเรียนของทีวีดิจิทัล

ขณะนี้เราก็กำลังเร่งรีบก้าวสู่ 5G จนใช้ ม. 44 ทำคลอดการจัดสรรคลื่น 700 MHz แต่เราประเมินสภาพตลาดดีแล้วจริงหรือ การประเมินที่ผิดพลาดจะทำให้ธุรกิจ 5G เกิดผิดเวลาและอาจประสบชะตากรรมไม่ต่างจากทีวีดิจิทัลก็เป็นได้

ม. 44 เอื้อรัฐ เอื้อเอกชน หรือเอื้อประชาชน

คำสั่ง คสช. ที่ 4/2562 ก่อให้เกิดปฏิกิริยามากมาย ฝ่ายที่ได้รับประโยชน์ต่างออกมาสนับสนุน ส่วนฝ่ายที่เห็นว่าก่อความเสียหายต่อชาติก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ จนผู้คนทั่วไปพากันตั้งคำถามว่า สรุปแล้วคำสั่งฉบับนี้ดีหรือไม่ดี

ม.44 ช่วย 3 ค่ายมือถือ – เปิดทาง “ทีวีดิจิทัล” คืนใบอนุญาต ไม่ต้องจ่ายค่าประมูล 2 งวด

นายกรัฐมนตรีออกคำสั่ง ม.44 ช่วยเหลือ 3 ค่ายมือถือ ยืดจ่ายค่าคลื่น 900 จาก 4 งวด เป็น 10 งวด และช่วยทีวีดิจิทัล 22 ช่อง ให้คืนใบอนุญาตได้ ไม่จ่ายค่าประมูล 2 งวดที่เหลือ รวม 13,622 ล้านบาท และ กสทช.จ่ายค่า MUX ให้

ระวังค่าโง่ ม.44!! การขยายค่างวด 900 MHz เป็นคนละกรณีกับการประมูล 5G

การจะดูแลกิจการทีวีดิจิทัลเป็นคนละเรื่องกับการขยายระยะเวลาผ่อนชำระค่าคลื่น 900 MHz อย่าใช้ธุรกิจที่ประสบปัญหาเป็นข้ออ้างในการอุ้มธุรกิจที่มีกำไร เพราะจะไม่ต่างจากการอ้างว่าจะช่วยเหลือคนเจ็บป่วยแต่กลับไปเลี้ยงดูคนปกติ

ดูเปิดประเด็นทั้งหมด