หน้าแรก

NBTCRights

สิทธิของผู้บริโภคด้านวิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคม

เพื่อการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคด้านการสื่อสาร รวมทั้งสนับสนุน
การสร้างธรรมาภิบาลการกำกับดูแลกิจการ

คู่มือการใช้เว็บไซต์

จับตาวาระ

จับตาวาระ กสทช. ครั้งที่ 16/2560

ผลสำรวจข้อเท็จจริงเรื่องการกำหนดโปรคิดค่าบริการตามจริงเป็นวินาที, ผลตรวจสอบไลน์โมบาย, ทรูขอให้ทบทวนค่าธรรมเนียมโทรคมนาคม

จับตาวาระ กสทช. ครั้งที่ 14/2560

ลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงฯ, พิจารณากรณีการชำระค่าธรรมเนียมรายปีของช่อง 3 ส่งหลักฐานไม่ครบ, พิจารณาเนื้อหารายการไม่เหมาะสม

จับตาวาระ กสทช. ครั้งที่ 13/2560

เพิกถอนใบอนุญาตบริษัทดับเบิลยูวายมีเดีย 11 ช่องรายการ, พิจารณาอุทธรณ์ผู้รับใบอนุญาต 9 ราย กรณีไม่จ่ายค่า USO ปี 2554 – 2555, แผนรองรับการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานของทีโอทีภายหลังทรูฯ สิ้นสุดสัญญา

จับตาวาระ กสทช. ครั้งที่ 11/2560

ลดค่าธรรมเนียมโทรคมฯ, จำกัดวงเงินคงเหลือพรีเพด, คุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เป็นไปตามโฆษณา, ร่างประกาศเรื่องมาตรฐานของคุณภาพให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูล, ปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

จับตาวาระ กสทช. ครั้งที่ 10/2560

ผลหารือกฤษฎีกากรณีปัญหาการดำรงตำแหน่งของ กตป., ข้อสังเกต สนช. ต่อผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี 2559, ปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ฉบับที่ 2

ดูจับตาวาระทั้งหมด

ความเห็นต่าง

ดูความเห็นต่างทั้งหมด

เปิดประเด็น

รายงานผลการดำเนินการของ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม ปี 2558 – 2561

เรื่องร้องเรียนตั้งแต่ปี 2558 – 2561 จากจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 12,696 เรื่อง พบปัญหาด้านมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการมากสุด คิดเป็นร้อยละ 43.14 รองลงมาด้านการยกเลิกบริการ ด้านบริการเสริม ด้านการคิดค่าบริการผิดพลาด และด้านปัญหาเกี่ยวกับการถูกกำหนดระยะเวลาการใช้บริการ ตามลำดับ

นักวิชาการชี้สื่อกินยาฆ่าตัวตาย ‘โฆษณาแฝง’ ทีวีดิจิทัล-ผู้บริโภคมีทางเลือกแพลตฟอร์มอื่น

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับคณะอนุกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน ด้านสื่อสารและโทรคมนาคม และ สสส. จัดเวที NBTC Public Forum: ความร่วมมือกำกับดูแลโฆษณาแฝงเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

งานเสวนา NBTC Public Forum : ย้ายคลื่น 700 MHz. ใครได้ใครเสีย และมีผลกระทบอย่างไรต่อผู้บริโภค

ภาพบรรยากาศและลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้องงานเสวนา NBTC Public Forum 1/2562 เรื่อง ย้ายคลื่น 700 MHz. ใครได้ใครเสีย และมีผลกระทบอย่างไรต่อผู้บริโภค

7 ปี กสทช. จุดเปลี่ยนการจัดสรรคลื่นความถี่และการสิ้นสุดยุคสัมปทานโทรศัพท์เคลื่อนที่

7 ปีของ กสทช. แม้สัมปทานคลื่นความถี่จะสิ้นสุดลงรวม 205.4 MHz และมีการประมูลกลับไปใช้งานเพียง 130 MHz แต่ กสทช. ก็ได้จัดสรรคลื่น 2100 MHz เข้าสู่ตลาด 90 MHz และได้อนุญาตให้ใช้คลื่น 2300 MHz บริการ 4G อีก 60 MHz รวมคลื่นที่ กสทช. ป้อนเข้าสู่ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในทุกวิธีการได้ 280 MHz

สิ่งที่ กสทช. ต้องเร่งทำ หลังศาลปกครองคุ้มครองผู้ใช้บริการ

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ปัญหาการใช้ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ กสทช. ต้องพึ่งศาลปกครองในการหาทางออกให้กับผู้บริโภค

เปิดมติเสียงข้างน้อย กสทช. ปมไม่ให้ดีแทคเข้าสู่มาตรการเยียวยา

กสทช. เสียงข้างน้อย นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา เปิดเผยความเห็นที่แตกต่างจากมติเสียงข้างมาก 4 ต่อ 2 ที่ไม่เห็นชอบให้ดีแทคเข้าสู่มาตรการเยียวยาลูกค้าที่ใช้บริการบนคลื่น 850 เมกะเฮิรตซ์ หลังสัมปทานสิ้นสุด

ทำไม? ไม่มีใครประมูลคลื่น 1800 MHz

เมื่อมีการวางจำหน่ายสินค้าที่อยู่ในความต้องการของผู้ซื้อในตลาด แต่กลับไม่มีการซื้อขาย เหตุผลหลักก็น่าจะมาจากการตั้งราคาขายที่ไม่เหมาะสมกับกำลังซื้อ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz

การประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz ที่จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไร ผลประโยชน์และผลกระทบจะเกิดกับใคร รัฐจะได้รายได้ถล่มทลายอีกหรือไม่ เป็นคำถามที่หลายฝ่ายให้ความสนใจ

ดูเปิดประเด็นทั้งหมด