ดีแทคแจ้งแผนการปรับปรุงระบบจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้า

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 29/2559 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด แจ้งแผนการปรับปรุงระบบจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้า กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0080_60----------.29.59-------------4.2