การควบรวมกิจการระหว่าง บมจ. ทีทีแอนด์ที กับ บจ. แอมเน็กซ์

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 21/2559 เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่อง การควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) กับบริษัท แอมเน็กซ์ จำกัด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0945_59----------.21-------------4.10