ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล,การเสนอข่าวในสถานการณ์ที่มีประกาศพื้นที่ปรากฎเหตุอันกระทบต่อความมั่นคง

ในการประชุม กสท. ครั้งที่ 45/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556  นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. มีความเห็นต่างจากที่ประชุมในหลายวาระ จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

---------.-------------.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.45-2556