ผลการดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ. ประกอบกิจการโทรคมนาคม

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 28  มกราคม 2557  วาระที่ 3.2 เรื่องรายงานผลการดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.  ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2554  ซึ่ง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นไว้ดังนี้

3_2557_32