การอนุญาตใช้คลื่นความถี่วิทยุ 24.25 -26.65 GHz และวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ติดตั้งในรถยนต์

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 26/2556 วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 วาระที่ 4.8 เรื่องการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่วิทยุ 24.25 -26.65 GHz และเครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร์ติดตั้งในรถยนต์  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้

26__2556__48