แก้ไขร่างรายงานการประชุมเพิ่มเติม

ภายหลังการประชุม กทค. ครั้งที่ 13/2556 วันที่ 5 เมษายน 2556 ฝ่ายเลขานุการ กทค. ได้มีบันทึกข้อความ เรื่องขอแก้ไขรายงานการประชุม ตามที่ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้มีบันทึกข้อความไว้  ซึ่งหลังการพิจารณา กสทช. ประวิทย์ มีความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้
13_2556_41___2