แก้ไขอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายฯหรืออนุญาตให้ยกเลิกสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบ.ทรู

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 12/2556 วันที่ 3 เมษายน 2556   กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ขอเปิดเผยความคิดเห็นในส่วนของหมายเหตุวาระที่ 4.5 เรื่อง คำขอให้มีคำสั่งปรับปรุงหรือแก้ไขอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมหรืออนุญาตให้ยกเลิกสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัททรูมูฟ จำกัด เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะตามที่กฎหมายบัญญัติต่อไป โดยมีรายละเอียดของความคิดเห็นดังนี้
12__2556__45