พิจารณาอุทธรณ์คำสั่งให้บ.โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส แก้ไขเหตุขัดข้องในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 29/2555 วันที่ 8 สิงหาคม 2555 กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศาได้ลงมติแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก ในวาระที่  4.6 การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของเลขาธิการ กสทช. กรณีคำสั่งให้บริษัทโทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินการแก้ไขเหตุขัดข้องในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มท.) จึงขอเปิดเผยมติและความเห็นดังนี้

29__2555__46