อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของทรูมูฟ

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 14/2555  วันที่ 3 เมษายน 2555  ได้พิจารณาคำขอปรับปรุงหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท ทรู มูฟ จำกัด  แม้เสียงข้างมากในที่ประชุมจะเห็นชอบตามความเห็นของ คณะอนุกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท (กวพ.)  แต่ด้าน กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้มีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุม และได้ขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

14__2555