การขอเพิ่มบริการแบบ MVNO ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการแบบที่ 1 ของบริษัททรูฯ

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 21/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.17 เรื่อง การขอเพิ่มบริการขายต่อบริการและบริการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เสมือนแบบ Non Facilities Based MVNO – Medium MVNO ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นส่วนเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0900_61 กสทช.21.61 วาระ5.2.17