ทีโอทีแจ้งขอยกเลิกบันทึกความเข้าใจโครงการทดลองการให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G กับบริษัทโมบายฯ

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.7 เรื่อง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แจ้งขอยกเลิกบันทึกความเข้าใจโครงการทดลองการให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G กับบริษัท โมบาย เอท เทลโค (ไทยแลนด์) จำกัด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นส่วนเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1006.0088_62 กสทช. 2.62 วาระ 5.2.7