ดาวน์โหลดเอกสารประกอบเวที NBTC Public Forum ครั้งที่ 7/2559

img_5589

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบเวที NBTC Public Forum ครั้งที่ 7/2559 เรื่อง “การกำกับโฆษณาอาหารและยาผิดกฎหมาย จากวิทยุโทรทัศน์สู่โลกออนไลน์”

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559
เวลา 08.30 – 13.30 น.
หอประชุมชั้น 1 อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช.
กำหนดการ
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
 
09.00 – 09.30 น. เปิดการเสวนาและกล่าวต้อนรับ
โดย ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา และ สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช.
 
09.30 – 12.15 น. เปิดการเสวนา
“การกำกับโฆษณาอาหารและยาผิดกฎหมาย จากวิทยุโทรทัศน์สู่โลกออนไลน์”•
• ภก. ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
• พันตำรวจเอกนิติพัฒน์ วุฒิบุญยะสิทธิ์ ผู้กำกับการกลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
• ผศ.ภญ.ดร. สุนทรี ท. ชัยสัมฤทธิ์โชค อนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์
• ดร.นิพนธ์ นาคสมภพ นายกสมาคมดาวเทียมแห่งประเทศไทย
• นายอนันต์ แก้วร่วมวงษ์ นายกสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย
• นางสาวสถาพร อารักษ์วทนะ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
• นางสาวศิรินทิพย์ หมั้นทรัพย์ นักวิชาการอิสระ
ผู้ดำเนินรายการ นางสาวกรรณิการ์ กิตติเวชกุล
 
12.15-12.30 น. สรุปการระดมความคิดเห็น/ ปิดการประชุม
โดย ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา และ สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช.
 
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ้กที่นี่