สัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันระหว่าง บ. ดีแทคไตรเน็ต และ บ. โทเทิ่ลแอ็คเซ็สฯ

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.4 เรื่อง สัญญาการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันระหว่างบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0141_61-กสทช.2.61-วาระ-5.2.4