บริษัทสามารถดิจิตอลฯ ขอยกเลิกรายบริการภายใต้ใบอนุญาตการให้บริการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 และวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 (ต่อเนื่อง) โดยในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.18 เรื่อง บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ขอยกเลิกรายบริการภายใต้ใบอนุญาตการให้บริการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0944_60-กสทช.16.60-วาระ-5.2.18