การยกเลิกสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเส้นทาง สฟ. แจ้งวัฒนะ-ชายแดนไทย มาเลเซีย ระหว่าง กฟผ. และดีแทคฯ

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่อง การยกเลิกสัญญาการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมเส้นทาง สฟ. แจ้งวัฒนะ-ชายแดนไทย มาเลเซีย ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ทช1003.10.0321_60-กทค.5.60-วาระ-4.8