ทรูขอส่งคืนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่เต็มกลุ่ม

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 32/2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ขอส่งคืนเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0139_60----------.32.59--------------4.3