บจ. ดีแทค ไตรเน็ต ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มเติม

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 17/2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.4 เรื่อง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มเติม กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0858_59----------17-------------5.4