สัญญาการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่าง บมจ. กสท โทรคมนาคม และ บจ. เดอะ ไวท์สเปซ

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 17/2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4.11 เรื่อง สัญญาการขายส่งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จำกัด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

------1003.10.0853_59----------17-------------4.11