แนวทางดำเนินการต่อโครงการ สนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน ระบบดิจิตอล

ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ นัดพิเศษ ครั้งที่ 2/2557
วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. ได้ขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม วาระ 5.1 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดำเนินการต่อโครงการ สนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินใน ระบบดิจิตอล รายละเอียดดังนี้
20141205212126