ขอความร่วมมือในการกระจายเสียงรายการ “เดินหน้าประเทศไทย” และรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ผ่านทางสถานีวิทยุชุมชน, ความเห็นของผู้ประกอบการฯ กรณีผู้ประกอบการกิจการโครงข่ายแบบบอกรับสมาชิกนำบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปเผยแพร่ซ้ำให้หมวดหมู่บริการโทรทัศน์อื่น ๆ, การดำเนินคดีปกครองหมายเลขดำที่ 910/25

การประชุม กสท. ครั้งที่ 20/2558 วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณา ดังนี้

วาระ 4.3 เรื่อง ขอความร่วมมือในการกระจายเสียงรายการ “เดินหน้าประเทศไทย” และรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ผ่านทางสถานีวิทยุชุมชน

วาระ 4.17 เรื่อง พิจารณาความเห็นของผู้ประกอบการฯ กรณีผู้ประกอบการกิจการโครงข่ายแบบบอกรับสมาชิกนำบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปเผยแพร่ซ้ำให้หมวดหมู่บริการโทรทัศน์อื่น ๆ

วาระ 5.1 เรื่อง การดำเนินคดีปกครองหมายเลขดำที่ 910/2558

20-58