รายการคุยมันส์ทันข่าว ออกอากาศทางช่องรายการ NEWS 1, การชี้แจงข้อเท็จจริงของบริษัท พีซ เทเลวิชั่นส์ จำกัด (ผู้รับใบอนุญาต ช่องรายการPEACE TV) ต่อกรณีการออกอากาศรายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยและรายการเข้าใจตรงกันนะ มีเนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสม

การประชุม กสท. ครั้งที่ 27/2558 วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ได้ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาสองวาระ เพื่อบันทึกไว้ในรายงานการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระ 4.12 กรณีรายการคุยมันส์ทันข่าว ออกอากาศทางช่องรายการ NEWS 1

วาระ 4.13 การชี้แจงข้อเท็จจริงของบริษัท พีซ เทเลวิชั่นส์ จำกัด (ผู้รับใบอนุญาต ช่องรายการPEACE TV) ต่อกรณีการออกอากาศรายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยและรายการเข้าใจตรงกันนะ มีเนื้อหารายการที่ไม่เหมาะสม

27-58