มูลนิธินภาฯ ในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 30 มิถุนายน 2558 วาระที่ 5.2 เรื่อง มูลนิธินภาฯ ในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาขอรับการจัดสรรเลขหมายโทรศัพท์แบบสั้น 4 หลัก กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ลงมติและแสดงความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก ดังนี้

------1003.10.0550_58----------.13.58--------------5.2