บริษัท ดาต้า มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด ขอสิ้นสุดใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 12/2558 วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 วาระที่ 4.4 เรื่อง บริษัท ดาต้า มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด ขอสิ้นสุดใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากมติที่ประชุม และขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

------1003.10.0470_58----------.12--------------4.4