การสิ้นสุดใบอนุญาตของบริษัท ไฟเบอร์นาโน จำกัด

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 12/2558 วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 วาระที่ 4.1 เรื่อง การสิ้นสุดใบอนุญาตของบริษัท ไฟเบอร์นาโน จำกัด ผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศและบริการชุมสายอินเทอร์เน็ตแบบที่สองที่มีโครงข่ายของตนเอง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ลงมติแตกต่างจากเสียงข้างมาก และขอสงวนความเห็น ดังนี้

------1003.10.0469_58----------.12--------------4.1