มอบหมายให้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้ขัดขวางการปฎิบัติหน้าที่ของ กสท.,การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G

ในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. มีความเห็นต่างจากที่ประชุม ในวาระที่ 5.12 การมอบหมายให้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อผู้ขัดขวางการปฎิบัติหน้าที่ของ กสท.  และ วาระที่ 5.21 ร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่าน 2.1 GHz  พ.ศ. … และร่างประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเปิดเผยความเห็น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

------------.---------------------------------------------

ด้านกสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุม ในวาระที่ 5.21 จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้

---------------------------------------------------