การต่ออายุการใช้งานเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 4 หลัก

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 วาระที่ 4.12 เรื่อง การต่ออายุการใช้งานเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 4 หลัก ของหน่วยงานจำนวน 4 ราย    กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้

4_2557__412