บีที สยาม ขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 วาระที่ 4.2 เรื่อง บจ. บีที สยาม ขอรับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้

4_2557__42__2