ผลการประชุม ASEAN Workshop on Consumer Protechtion

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 วาระที่ 3.2 รายงานผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Workshop on Consumer Protechtion  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้

4_2557__32