รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทค.

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 วาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินงานตามมติ กทค. ครั้งที่ 38/2556 – 39/2556  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้

4_2557__31