การขอยกเลิกใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษอบจ.ปราจีนบุรี

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 28  มกราคม 2557  วาระที่ 4.3 เรื่องการขอยกเลิกใช้เลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 4 หลัก ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่ง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นไว้ดังนี้

3_2557_43