การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่จะสิ้นสุดสัมปทาน

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 31/2556 วันที่ 29 สิงหาคม 2556  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้ขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ในวาระที่ 5.5 เรื่อง การเตรียมการของสำนักงาน กสทช. สำหรับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ที่จะสิ้นสุดสัมปทาน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

31_2556____55