ระงับการใช้คลื่นความถี่ย่าน 5 GHz ของบ.สวัสดีช้อป

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 31/2556 วันที่ 29 สิงหาคม 2556  วาระที่ 4.1 เรื่องการเพิกถอนคำสั่งเลขาธิการ กสทช. กรณีมีคำสั่งให้ระงับการใช้คลื่นความถี่ย่าน 5 GHz การขอขยายเวลาการเปิดให้บริการ และการขอยกเลิกใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์ฺเน็ตแบบที่สาม ของบริษัท สวัสดีช้อป จำกัด  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา  ได้ขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมดังนี้
31_2556__41