ร่างประกาศมาตรฐานการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 20/2556 วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ในวาระที่ 5.1 เรื่องร่างประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานการคุ้มครองผู้ใช้บริการในกรณีสิ้นสุดการอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. …  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความคิดเห็นดังนี้

20__2556__51