ค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราชั่วคราว

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 29 มกราคม 2556  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมในวาระที่ 4.1 เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราชั่วคราว จึงขอเปิดความคิดเห็นดังนี้

5__2556___41