กรณีตรวจสอบคุณสมบัติของบริษัทไทยคม

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 9 มกราคม 2556  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นต่อวาระที่ 3.3 เรื่อง นายสมพร พงษ์สุวรรณ ทนายผู้ได้รับมอบอำนาจจากบริษัท อินโฟบาห์น จำกัด ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของบริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน)  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1_2556__33