ร่างสัญญาเกี่ยวกับบริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศของบ.ดีแทคกับบ.ซิติก

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 37/2555 วันที่ 9 ตุลาคม 2555  กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา มีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมในวาระที่ 4.2 การขอความเห็นชอบร่างสัญญาเกี่ยวกับบริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ระหว่างบริษัทดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด กับ บริษัท ซิติก เทเลคอม อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (มท.) จึงขอเปิดเผยมติและความคิดเห็นดังนี้

37_2555__42