การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม

ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 20/2555 วันที่ 29 พฤษภาคม 2555  วาระ 4.4 เรื่องการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามแผนปฏิบัติการปี 2553   กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ขอเปิดเผยความเห็นต่าง เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอบางประเด็นของสำนักงาน กสทช.  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
20_2555__44