วาระที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 มีหลายวาระที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการอนุญาตการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่ง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้สงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1006.0555_62 กสทช.14.62 วาระ 5.1.3

 

ทช1006.0556_62 กสทช.14.62 วาระ 5.1.4

 

ทช1006.0557_62 กสทช.14.62 วาระ 5.1.5

 

ทช1006.0558_62 กสทช.14.62 วาระ 5.1.6

 

ทช1006.0559_62 กสทช.14.62 วาระ 5.1.7

 

ทช1006.0560_62 กสทช.14.62 วาระ 5.1.8