วาระที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 มีหลายวาระที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการอนุญาตการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่ง กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้สงวนความเห็นแตกต่างจากมติที่ประชุมเสียงข้างมาก จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1006.0296_62 กสทช.5.62 วาระ 5.1.1

 

ทช1006.0297_62 กสทช.5.62 วาระ 5.1.2

 

ทช1006.0298_62 กสทช.5.62 วาระ 5.1.4

 

ทช1006.0299_62 กสทช.5.62 วาระ 5.1.37

 

ทช1006.0300_62 กสทช.5.62 วาระ 5.1.44