วันที่สิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งของบริษัท ไอ-โมบาย พลัส

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.2.7 เรื่อง วันที่สิ้นสุดใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งของบริษัท ไอ-โมบาย พลัส จำกัด กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็น ดังนี้

ทช1003.10.0291_61 กสทช.6.61 วาระ 5.2.7