โปรเน็ต 3G นำการใช้งาน EDGE หรือ GPRS มาคิดรวมไม่ได้

ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรายเดือน ร้องเรียนว่าบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) นำการใช้งาน EDGE หรือ GPRS (อินเทอร์เน็ตในระบบ 2G) เข้ามาร่วมคำนวณในปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 3G ตามโปรโมชั่นความเร็วสูงสุด ปริมาณใช้งาน 2 GB ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าไม่ควรนำมาคำนวณร่วมกัน

กรณีนี้ที่ประชุม กทค. มีมติให้บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) คำนวณปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต 3G ที่ความเร็วสูงสุด ในปริมาณ 2 GB โดยต้องไม่นำปริมาณการใช้งาน EDGE หรือ GPRS เข้ามาร่วมคำนวณ และให้สำนักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งกำชับให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทำการประชาสัมพันธ์รายการส่งเสริมการขายให้ชัดเจน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ