การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 10/2559

Agenda-NBC-10-59

จับตาวาระ

ทรูวิชั่นส์เรียงเลขช่อง, PSI ตั้งค่าช่องอัตโนมัติ, แนวทางกลไกการกำกับดูแลเองในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอเนื้อหาที่ขัดต่อจริยธรรมจรรยาบรรณในกิจการวิทยุและโทรทัศน์, แนวทางการผลักดันร่างประกาศ กสทช. ว่าด้วยการส่งเสริมกลไกการกำกับดูแลกันเองของสื่อและผู้รับใบอนุญาต, ผลการประชุมกลุ่มย่อยต่อร่างแผนพัฒนากิจการกระจายเสียงและผลการศึกษาเกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอลของต่างประเทศ, PEACE TV, รายการห้องข่าวเล่าเรื่องค่ำ, รายการหยิบข่าวมาคุย, รายการเดินหน้าต่อไป, ละคร กำไลมาศ ออกอากาศทางช่อง 3HD, การโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายช่องรายการ, เรื่องร้องเรียน บ.ไอพีเอ็ม แพลทฟอร์ม จำกัด แก้ไขการรับชมช่องรายการดิจิตอลประเภททางธุรกิจแบบความคมชัดสูง HD