การประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ครั้งที่ 6/2554

01------------------------------------------------------------_------------------------_6-2554