การสนับสนุนการปรับปรุงระบบรับสัญญาณโทรทัศน์รวมระบบดิจิตอล โครงการบ้านเอื้ออาทรและโครงการเคหะชุมชน ของการเคหะแห่งชาติ, อนุมัติผังรายการหลักประจำปี 2558 ก่อนออกอากาศของช่องรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาหมายเลข 10, แผนปรับเปลี่ยนการประกอบกิจการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11, Digital for ALL, ไทยทีวี

จับตาวาระ กสท. เตรียมชงบอร์ดกองทุน ตั้งเสาดิจิตอลทีวีดาดฟ้าเคหะ – บ้านเอื้ออาทร กว่า 26 ล้านบาท
กสท.แนะประชาชนสแกนกล่องดิจิตอลทีวีใหม่หากช่อง 10 รัฐสภาเริ่มออนแอร์

 

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันจันทร์ที่ 20 ก.ค. นี้ การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 24/2558 มีวาระการประชุมสำคัญน่าจับตา ได้แก่ การสนับสนุนการปรับปรุงระบบรับสัญญาณโทรทัศน์รวมระบบดิจิตอล โครงการบ้านเอื้ออาทรและโครงการเคหะชุมชน ของการเคหะแห่งชาติ ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ทำหนังสือขอสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงระบบสัญญาณโทรทัศน์รวมระบบดิจิตอล โครงการบ้านเอื้ออาทร และโครงการเคหะชุมชน จำนวน 4,075 อาคาร คิดเป็นจำนวนครัวเรือน 223,319 ครัวเรือน คาดว่าใช้ประมาณ 26,266,360 บาท นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า สำนักงานได้เสนอวาระนี้เพื่อพิจารณาสนับสนุนการปรับปรุงระบบเสารับสัญญาณโทรทัศน์ระบบรวมดิจิตอล โดยอาศัยกลไกของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ(กทปส.) โดยเสนอเรื่องให้สำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา(ทบ.)ต่อไป ก่อนหน้านี้ทางสำนักงานได้เชิญตัวแทนนิติบุคคล คอนโด ที่เป็นเอกชน และ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมาขอความร่วมมือ ติดตั้งระบบรับสายอากาศทีวีดิจิตอลรวมของอาคารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกบ้านในการเข้าถึงทีวีดิจิตอลภาคพื้นดิน

นอกจากนี้ ที่ประชุมเตรียมพิจารณาวาระการอนุมัติผังรายการหลักประจำปี 2558 ก่อนออกอากาศของช่องรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาหมายเลข 10 ซึ่งนางสาวสุภิญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า หากทีวีช่องรัฐสภาเริ่มออกอากาศแล้วนั่นหมายถึงจะมีช่องเพิ่มในทีวีระบบดิจิตอล ผู้บริโภคที่รับชมผ่านกล่องดิจิตอลจะต้องสแกนคลื่นที่กล่องก่อนถึงจะสามารถรับชมได้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มออกอากาศในวันที่ 23 ก.ค.นี้ วาระอื่นน่าจับตาได้แก่ แผนปรับเปลี่ยนการประกอบกิจการโทรทัศน์ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 และวาระข้อเสนอการดำเนินการเพื่อให้ประชาชน ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียและกิจการโทรทัศน์มีความเข้าใจและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิตอลทีวี หรือ โครงการ Digital for All, All for Digital โดยการทำViral Campaign #ALL4Dtv #Dtv4ALL รวมทั้งการผลิตสื่อ ใบปลิวแบบง่ายๆ ผลิตสื่อเสียง คู่มือสำหรับผู้สูงวัยให้เข้าใจดิจิตอลทีวี เพื่อแก้ไขปัญหาการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการเปลี่ยนผ่านการรับชมดิจิตอลทีวีรวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ให้ถูกต้อง

“ส่วนกรณี คดี บริษัทไทยทีวีฟ้อง กสทช. วันจันทร์นี้หลังประชุมบอร์ด กสท. ทางสำนักงานได้เชิญตัวแทนบริษัทไทยทีวีมาเจรจาหารือก่อนต้องไปเจรจากันต่อหน้าศาลปกครองอีกครั้ง ตามที่ศาลนัด วันอังคารที่ 21 ก.ค. 58 ซึ่งวันจันทร์นี้ดิฉันจะเสนอ กสท. หารือประเด็นต่างๆ ที่ทางผู้บริหารไทยทีวีเรียกร้องมา เพื่อเตรียมความพร้อมการขึ้นศาลด้วย กสท. เราก็อยากหาทางออกไม่ใช่ทางตัน แต่ก็ไม่ขัดกฎหมายเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านดิจิตอลทีวีอย่างเต็มที่ และนำไปสู่การยุติทีวีแอนะล็อกในระบบสัมปทานตามแผนต่อไปติดตามผลการประชุมทั้งหมดในวันจันทร์นี้ สุภิญญากล่าว …