ถกแผนคืนคลื่น, ร่างแผนความถี่วิทยุและมาตรฐาน, รองเลขาธิการด้านบรอดแคส

จับตาะวาระกสทช. : ถกแผนคืนคลื่นและร่างแผนความถี่วิทยุและมาตรฐาน
พร้อมลุ้นรองเลขาธิการด้านบรอดแคส

 

วันนี้(19 พ.ค. 58) นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้(พุธที่ 20 พ.ค. 58) ที่ประชุมบอร์ด กสทช. ครั้งที่ 5 ประจำปี2558  มีวาระการประชุมน่าจับตา ได้แก่ กรอบหลักการประกอบการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การคืนคลื่นเพื่อนำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่ ซึ่งสำนักงานได้เสนอกรอบหลักการ (Conceptual Framework) ประกอบการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การคืนคลื่นเพื่อนำไปจัดสรรใหม่หรือปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่

ส่วน วาระ แผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟ.เอ็ม. ระบบเอ.เอ็ม. และระบบดิจิตอล ตามที่การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้มีมติเห็นชอบครั้งที่16/58 วันที่ 18 พ.ค. ที่ผ่านมานั้น นางสาวสุภิญญา ได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมในการพิจารณาแผนความถี่วิทยุฯ ทั้ง 4 ฉบับว่า สำนักงานควรดำเนินการจัดทำการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (regulatory impact assessment) เนื่องจากแผนความถี่เป็นขั้นตอนเบื้องต้นในการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทย หากดำเนินการตามแผนความถี่และมาตรฐานทางเทคนิคสำหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงตามที่ที่ปรึกษาจัดทำข้อเสนอมานั้นจะก่อให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียงอย่างไร เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างไร และวิเคราะห์ผลกระทบอันสืบเนื่องจากการดำเนินการสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโครงข่ายวิทยุในระบบดิจิตอล

“ควรนำเสนอรายงานที่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนความถี่วิทยุและมาตรฐานทางเทคนิคกับแผนดำเนินการในเรื่องการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่งสำนักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.) ได้จัดจ้างสหภาพโทรคมนาคมในการศึกษา Roadmap for the Introduction of Digital Terrestrial Radio Services in Thailand เสร็จลุล่วงไปแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เห็นภาพรวมและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่ออุตสาหกรรมและผู้บริโภคในอนาคต ดิฉันเห็นว่า ข้อมูลเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป” สุภิญญา กล่าว

นอกจากนี้ ในที่ประชุม กสทช. เตรียมคัดเลือกรองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยในการประชุมครั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกจะเข้าแสดงวิสัยทัศน์ต่อกรรมการ ซึ่งผลการประชุมทั้งหมดเป็นอย่างไร ชวนจับตา…