อนุผู้บริโภคฯ, ทีวีดิจิตอล

จับตาวาระ : อนุผู้บริโภคฯ ชงบอร์ดพิจารณาเร่งทำความเข้าใจกับผู้บริโภคเรื่องทีวีดิจิตอล หลังพบผู้บริโภคผู้บริโภคงงทีวีดิจิตอลคืออะไร และพบ 8 ช่องรายการทีวีดาวเทียมติดโผโฆษณาอาหารและยาผิดกม. ขอใบอนุญาตช่องดาวเทียมที่หมดอายุเดือนนี้

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า จากการที่สื่อหลายฉบับได้นำเสนอว่าผู้บริโภคจำนวนมากยังไม่ทราบข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทีวีดิจิตอลในหลายประเด็น เช่น ทีวีดิจิตอลว่าคืออะไร สามารถรับชมได้อย่างไร จะเริ่มออกอากาศได้เมื่อใด เป็นต้น ในการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีความเห็นตรงกันว่าแม้สำนักงาน กสทช. จะประชาสัมพันธ์เรื่องทีวีดิจิตอลออกไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่มากพอที่จะทำให้ผู้บริโภครับรู้อย่างทั่วถึง เพราะข้อมูลต่างๆเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ผู้บริโภคต้องเตรียมความพร้อมในหลายเรื่อง และเห็นว่าต้องเสนอให้ กสท. พิจารณาแนวทางการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ได้ข้อมูลอย่างถูกต้อง ทั่วถึงเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล โดยให้ขอความร่วมมือไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์ (ฟรีทีวี) ซึ่งสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง รวมทั้งฟรีทีวีเหล่านี้จะเป็นผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิตอลต่อไปในอนาคตด้วย

“ขณะนี้ประชาชนส่วนหนึ่งรับรู้ว่ามีการประมูลทีวีดิจิตอลไปแล้วเพราะเป็นข่าวใหญ่ที่หลายช่องช่วยกันรายงานข่าวในช่วงปลายปีที่แล้ว แต่หลังจากนั้นยังมีไม่ค่อยประชาสัมพันธ์ หรือสื่อสารข้อมูลสำคัญให้ผู้บริโภคได้เตรียมตัวรับชม เตรียมซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งการสื่อสารให้ผู้บริโภครับรู้อย่างทั่วถึง ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการเปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อคสู่ระบบดิจิตอล” นางสาวสุภิญญากล่าว

นอกจากนี้ ชวนจับตาวาระการให้ใบอนุญาตช่องดาวเทียมหลังจากที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลงในเดือนมีนาคมนี้จำนวน 96 ช่องรายการ แต่มีผู้ประกอบการเสนอเข้ามาเพื่อขอใบอนุญาต 50 ช่อง ในจำนวนนี้มี 8 ช่องรายการที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นขัดหรือแย้งกับการกำกับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ อย.ส่งข้อมูลมาว่าตรวจพบการโฆษณาอาหารและยาที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นต้องจับตาว่าบอร์ดจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างไร…