จับตาวาระ กสท. : โครงข่ายสัญญาณดิจิตอลทีวี, อนุมัติผังรายการหลักปี58, การจัดทำสัญญามาตรฐานให้ผู้อื่นเช่าเวลา

post-02
ในวันจันทร์ที่ 12 ม.ค. นี้ ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ครั้งที่ 2/2558 มีวาระสำคัญน่าจับตา รายงานผลการดำเนินการพร้อมทั้งขอขยายวาระการดำรงตำแหน่งของคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และการรายงานผลการดำเนินการติดตั้งโครงข่ายสัญญาณดิจิตอลทีวี ซึ่งปัจจุบันพบว่า โครงข่ายกองทัพบก และ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ( ส.ส.ท.) ได้ดำเนินการวางโครงข่าย 25 สถานีตามเงื่อนไขใบอนุญาต ส่วน บมจ. อสมท.ได้ดำเนินการติดตั้งสถานีจำนวน 16 สถานี และกรมประชาสัมพันธ์ยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้งแต่อย่างใด ซึ่งทั้งสองได้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ นอกจากนี้มีวาระการอนุมัติผังรายการหลักประจำปี 2558 ช่อง 3HD ช่อง ONE ช่อง Bright TV รวมทั้งช่อง Nation TV และช่อง New TV ด้วย และเตรียมพิจารณาวาระ การจัดทำสัญญามาตรฐานในการให้ผู้อื่นเข้าร่วมดำเนินรายการ
ส่วนกรณี บ. โซลูชั่น คอนเนอร์ (1988) จำกัด (มหาชน) หรือ SLC เข้าถือหุ้นของ บ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นั้น ในวันจันทร์ที่ 12 ม.ค. นี้ก่อนการประชุม บอร์ด กสท. ตัวแทนผู้บริหารเครือเนชั่น จะขอยื่นหนังสือกับตน และ ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ เพื่อชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าว เวลา 9.00 น. ณ ตึกเอ็กซิมแบงค์…