โครงการเน็ตชายขอบ

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5.3.22, 5.3.23, 5.3.24, และ 5.3.25 จำนวน 4 วาระที่เกี่ยวเนื่องกับ เรื่อง โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบหมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) กสทช. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ได้แสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม จึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

Download (PDF, 44KB)

Download (PDF, 45KB)

Download (PDF, 45KB)

Download (PDF, 46KB)